Ny kontrakt

Vaagland Båtbyggeri AS har 24/6-2021 inngått kontrakt med UiT Norges Arktiske Universitet for bygging av et nytt forskningsfartøy. Dette vil bli verftets bygg nr. 161. Båten er konstruert av Skipskompetanse AS i Måløy og har en lengde på 26,4 meter og en bredde på 10 meter. Fartøyet vil bli utrustet med utstyr for prøvetaking av bunnfauna og er rigget med trål for å kunne ta prøver av fisk og skalldyr. Om bord er det lagt til rette med laboratorium for bruk i undervisning.

 Skroget vil bli bygd i Polen, ankomst til Norge neste vår og planlagt overlevering høsten 2022.

 Utrustningen av fartøyet vil forgå i Vaagland Båtbyggeri sin overbygde dokk og en sikrer på den måten best mulig finish og kvalitet på arbeidet.

 Det nye kystfartøyet skal blant annet benyttes til undervisning og forskning innen geovitenskap, biologi, redskapsteknologi og kystnær navigasjon. I tillegg vil det betjene UiTs behov innen stasjonsovervåkning og vedlikehold ved innhenting av havmiljødata og undervisningsmateriell. Fartøyet er også tilpasset utprøving av ny utstyrsteknologi for innhenting av forskningsdata i forkant av at avansert og kostbart utstyr sendes til fjernere havområder med større hav- og isgående fartøyer.

Vaagland Båtbyggeri er meget fornøyd med at dette fartøyet bygges i Norge og at dette vil gi ringvirkninger til mange lokale underleverandører. Det vil nå bli en hektisk periode med å få på plass alle avtalene med underleverandørene slik at en kan få levert et nytt flott fartøy fra Vaagland Båtbyggeri. 

Skipskompetanse har siden tildeling av designkontrakten utviklet et godt samarbeid med UiT Norges arktiske universitet og ser fram til å fortsette dette sammen med Vaagland Båtbyggeri. Vi er svært fornøyde med å levere ett prosjekt innenfor oppdragsgivers kravspesifikasjon og budsjett, samt at norske verft og leverandør industri er konkurransedyktige på bygging av denne type fartøy.