Tjenester

Vi utfører nybygg, ombygging- og reparasjonsarbeider.

Den store dokkhallen er bygd sammen med seksjonshallen og utrustningsverkstedene, slik at hele byggeprosessen kan skje innendørs. Det sikrer høyere kvalitet, bedre finish og kortere transportveier, som gir rasjonell produksjon med maksimal kontroll i byggeperioden.

All produksjon - skrogbygging, innredning, utrustning og maling - skjer under optimale byggeforhold innenfor det samme området. Det vises både på båten og prisen - effektiv produksjon gir merverdi for kunden.

 

Brosjyre