SLC01 starter avlusing av laks

Torsdag 14. april ble SLC01 overlevert til VAMAR og SalMar Farming. Dette er byggenr. 152 fra Vaagland Båtbyggeri.

Lekteren er utviklet og utrustet på Vaagland, mens avlusningsteknologien er utviklet og levert av Hydrolicer Production AS i Bjugn.

SLC01 er en lekter med mål 36 x 12 m. Lekteren har manøversystemer i begge ender og kan forflytte seg lokalt med 6 knop og snur rundt sin egen akse. SLC01 har alt verktøy om bord for effektivt å kunne avluse inntil 150 tonn laks i timen.