Båter

 En Vaagland-båt er bygget for å gjøre en jobb!