Båter

Du skal se at en Vaagland-båt er bygget for å gjøre en jobb!